Vas de provizii

Vas de provizii

Tip: vas (de provizii?) cu pereți arcuiți, de formă tronconică, distrus din vechime în partea superioară, dar folosit și după deteriorare; cu apucători orizontale pe diametrul maxim

Nr. inv. MNCR: 12741 

Material: ceramică semigrosieră, pastă cu pietricele, ardere reducătoare

Tehnică: modelare manuală, lustruire

Dimensiuni: Hpăstrată: 226 mm; DM: 400 mm; Db: 145 mm; GRperete: 14 mm 

Datare: sec. V-IV a. Chr.

 

Loc de descoperire: Olteni, Cariera de Nisip, Situl B, Com. Bodoc, jud. Covasna

Context: Mormântul 1

Data descoperirii: 19.07.2005

Cercetări: (preventive) Dan Buzea, Valerii Kavruk

Bibliografie:

  • Cavruc, V., Buzea, D. Vestigiile dacice timpurii de la Olteni. Raport preliminar, Angustia, 9, 2005, p. 121-153
  • Sîrbu, V. , Cavruc, V., Buzea, D. A 4th-3rd centuries BC Dacian community in Southeastern Transilvanya : the findings from Olteni, Covasna County. In: Thracians and Celts (Eds. V. Sîrbu and D. L. Vaida), Proceedings of the International Colloquium from Bistriţa “Thracians and Celts”, 18-20 of May, 2006, Cluj-Napoca, 2006, p. 229-251.
  • Sîrbu, V. , Cavruc, V., Buzea, D. A Dacian Necropolis from 4th - 3rd centuries B.C., found in Olteni (South-Eastern Transylvania). In: Funerary Practices of the Bronze and Iron Ages in Central and South-Eastern Europe. Proceedings of the International Colloquium „Funerary Practices of the Bronze and Iron Ages in Central and South-Eastern Europe” (Eds. V. Sîrbu and D. L. Vaida), Bistriţa, May 9-11, 2008, Cluj-Napoca, 2008, p. 191-228.

Alte piese din Mormântul 1 de la Olteni

Vas de provizii

Arheologie, Ceramică, EpocaFierului

Strachina

Arheologie, Ceramică, EpocaFierului

Context

Data publicării

05 April 2021

Cuvinte cheie

Arheologie, Ceramică, EpocaFierului