Strachina

Strachina

Tip: Strachina a fost aşezată peste urnă cu gura în jos (a fost utilizată drept capac al urnei). Are corpul tronconic, puternic evazat, fundul plat, umărul unghiular şi gura uşor invazată. Pe exteriorul gurii vasului sunt dispuse două toarte „oarbe”, prinse pe umăr şi ridicate uşor deasupra gurii. Este bine netezită, arsă oxidant şi are angoba brună cu pete neagră. S-a păstrat în proporţie de 85 % din vas.

Nr. inventar: 14009

Material: ceramică arsă oxidant, pastă cu nisip fin și pietricele

Tehnică: modelare manuală, suprafață netezită

Dimensiuni: H: 85 mm; Db: 105 mm; Dg: 225 mm

Datare: sec IV-III a. Chr.

Loc de descoperireOlteni, Cariera de Nisip, Situl B, Com. Bodoc, jud. Covasna

Context: Mormântul 3

Data descoperirii: 20.10.2006

Cercetări: (preventive) Dan Buzea, Valerii Kavruk

Bibliografie:

  • Cavruc, V., Buzea, D. Vestigiile dacice timpurii de la Olteni. Raport preliminar, Angustia, 9, 2005, p. 121-153
  • Sîrbu, V. , Cavruc, V., Buzea, D. A 4th-3rd centuries BC Dacian community in Southeastern Transilvanya : the findings from Olteni, Covasna County. In: Thracians and Celts (Eds. V. Sîrbu and D. L. Vaida), Proceedings of the International Colloquium from Bistriţa “Thracians and Celts”, 18-20 of May, 2006, Cluj-Napoca, 2006, p. 229-251.
  • Sîrbu, V. , Cavruc, V., Buzea, D. A Dacian Necropolis from 4th - 3rd centuries B.C., found in Olteni (South-Eastern Transylvania). In: Funerary Practices of the Bronze and Iron Ages in Central and South-Eastern Europe. Proceedings of the International Colloquium „Funerary Practices of the Bronze and Iron Ages in Central and South-Eastern Europe” (Eds. V. Sîrbu and D. L. Vaida), Bistriţa, May 9-11, 2008, Cluj-Napoca, 2008, p. 191-228.

Inventarul mormântului M3 de la Olteni

Cupă cu picior

Arheologie, Ceramică

Strachină

Arheologie, Ceramică

Strachina

Arheologie, Ceramică

Vas tronconic

Arheologie, Ceramică

Vas cu pereți arcuiți

Arheologie, Ceramică

Vas bitronconic

Arheologie, Ceramică

Context

Data publicării

22 April 2021

Cuvinte cheie

M3