Vas cu pereți arcuiți

Vas cu pereți arcuiți

Tip: Vasul cu corpul rotunjit, gura invazată şi fundul plat. Pe partea superioară a corpului este prevăzut cu patru proeminenţe dispuse în cruce, ce sunt unite cu brâu alveolar. Vasul este bine netezit, arderea oxidantă, culoarea brun – cărămizie. Vasul a fost utilizat ca urnă funerară în care au fost depuse oase umane calcinate. Cu urme de ardere secundară.

Nr. inventar: 14020

Material: ceramică arsă oxidant, pastă cu pietricele

Tehnică: modelare manuală, suprafață netezită

Dimensiuni: H: 220 mm; Dg: 200 mm; Db: 100 mm; 

Datare: sec IV-III a. Chr.

Loc de descoperireOlteni, Cariera de Nisip, Situl B, Com. Bodoc, jud. Covasna

Context: Mormântul 3

Data descoperirii: 27.10.2006

Cercetări: (preventive) Dan Buzea, Valerii Kavruk

Bibliografie:

  • Cavruc, V., Buzea, D. Vestigiile dacice timpurii de la Olteni. Raport preliminar, Angustia, 9, 2005, p. 121-153
  • Sîrbu, V. , Cavruc, V., Buzea, D. A 4th-3rd centuries BC Dacian community in Southeastern Transilvanya : the findings from Olteni, Covasna County. In: Thracians and Celts (Eds. V. Sîrbu and D. L. Vaida), Proceedings of the International Colloquium from Bistriţa “Thracians and Celts”, 18-20 of May, 2006, Cluj-Napoca, 2006, p. 229-251.
  • Sîrbu, V. , Cavruc, V., Buzea, D. A Dacian Necropolis from 4th - 3rd centuries B.C., found in Olteni (South-Eastern Transylvania). In: Funerary Practices of the Bronze and Iron Ages in Central and South-Eastern Europe. Proceedings of the International Colloquium „Funerary Practices of the Bronze and Iron Ages in Central and South-Eastern Europe” (Eds. V. Sîrbu and D. L. Vaida), Bistriţa, May 9-11, 2008, Cluj-Napoca, 2008, p. 191-228.

Inventarul mormântului M3 de la Olteni

Cupă cu picior

Arheologie, Ceramică

Strachină

Arheologie, Ceramică

Strachina

Arheologie, Ceramică

Vas tronconic

Arheologie, Ceramică

Vas cu pereți arcuiți

Arheologie, Ceramică

Vas bitronconic

Arheologie, Ceramică

Context

Data publicării

22 April 2021

Cuvinte cheie

M3