Vas bitronconic

Vas bitronconic

Tip: Vas bitronconic, descoperit în capătul nord-vestic al gropii mormântului, aşezat cu gura în jos.  Are corpul bitronconic, fundul plat şi gura uşor invazată. În partea superioară are două toarte „oarbe”, semicirculare şi doi butoni, iar sub diametrul maxim sunt patru proeminenţe orizontale, semicirculare, aşezate în cruce. Este bine netezit, ars oxidant şi are angoba brună, cu pete negre în partea superioară, ca urmare a unor arderi secundare.

Nr. inventar: 14014

Material: ceramică arsă oxidant, pastă cu pietricele

Tehnică: modelare manuală, suprafață netezită

Dimensiuni: : H: 172 mm; Dg: 172 mm; Db: 110 mm; 

Datare: sec IV-III a. Chr.

Loc de descoperireOlteni, Cariera de Nisip, Situl B, Com. Bodoc, jud. Covasna

Context: Mormântul 3

Data descoperirii: 26.10.2006

Cercetări: (preventive) Dan Buzea, Valerii Kavruk

Bibliografie:

  • Cavruc, V., Buzea, D. Vestigiile dacice timpurii de la Olteni. Raport preliminar, Angustia, 9, 2005, p. 121-153
  • Sîrbu, V. , Cavruc, V., Buzea, D. A 4th-3rd centuries BC Dacian community in Southeastern Transilvanya : the findings from Olteni, Covasna County. In: Thracians and Celts (Eds. V. Sîrbu and D. L. Vaida), Proceedings of the International Colloquium from Bistriţa “Thracians and Celts”, 18-20 of May, 2006, Cluj-Napoca, 2006, p. 229-251.
  • Sîrbu, V. , Cavruc, V., Buzea, D. A Dacian Necropolis from 4th - 3rd centuries B.C., found in Olteni (South-Eastern Transylvania). In: Funerary Practices of the Bronze and Iron Ages in Central and South-Eastern Europe. Proceedings of the International Colloquium „Funerary Practices of the Bronze and Iron Ages in Central and South-Eastern Europe” (Eds. V. Sîrbu and D. L. Vaida), Bistriţa, May 9-11, 2008, Cluj-Napoca, 2008, p. 191-228.

Inventarul mormântului M3 de la Olteni

Cupă cu picior

Arheologie, Ceramică

Strachină

Arheologie, Ceramică

Strachina

Arheologie, Ceramică

Vas tronconic

Arheologie, Ceramică

Vas cu pereți arcuiți

Arheologie, Ceramică

Vas bitronconic

Arheologie, Ceramică

Context

Data publicării

05 May 2021

Cuvinte cheie

Arheologie, Ceramică