Strachina

Strachina

Tip: Strachina a fost folosită ca recipient pentru ofrande alimentare; este păstrată fragmentar (ca. 30 % din vas). Fragmentul se afla depus cu gura în sus, în partea sudică a gropii mormântului M4. Are corpul tronconic, umărul rotunjit, marginea buzei tăiată oblic spre interior, gura uşor invazată şi baza plată prevăzută cu treaptă. Se observă urma unei  toarte prinsă pe umăr şi aşezată orizontal. Este bine netezită, arsă oxidant şi are angoba brună cu pete negre. Este un tip comun de strachină şi a fost descoperit şi în celelalte morminte din Necropola de la Olteni.

Nr. inventar: 14861

Material: ceramică arsă oxidant, pastă cu nisip, pietricele

Tehnică: modelare manuală, suprafață netezită

Dimensiuni: H: 70 mm; Db: 80 mm; Dg: 260 mm; 

Datare: sec IV-III a. Chr.

Loc de descoperireOlteni, Cariera de Nisip, Situl B, Com. Bodoc, jud. Covasna

Context: Mormântul 4

Data descoperirii: 10.12.2007

Cercetări: (preventive) Dan Buzea, Valerii Kavruk

Bibliografie:

  • Sîrbu, V. , Cavruc, V., Buzea, D. A Dacian Necropolis from 4th - 3rd centuries B.C., found in Olteni (South-Eastern Transylvania). In: Funerary Practices of the Bronze and Iron Ages in Central and South-Eastern Europe. Proceedings of the International Colloquium „Funerary Practices of the Bronze and Iron Ages in Central and South-Eastern Europe” (Eds. V. Sîrbu and D. L. Vaida), Bistriţa, May 9-11, 2008, Cluj-Napoca, 2008, p. 191-228.

Inventarul mormântului M4 de la Olteni

Context

Data publicării

23 May 2021

Cuvinte cheie

Ceramică