Vas globular

Vas globular

Tip: Vasul cu corpul sferic a fost așezat în groapă, în poziţie normală, cu gura în sus. Acesta aparţine depunerii situată în partea de nord a gropii mormântului 4. Corpul vasului este sferic, marginea buzei relativ rotundă cu gura uşor invazată şi are fundul plat.  Sub buză este prevăzut cu 4 apucători de formă dreptunghiulară, ce nu depășesc gura vasului şi sunt aşezate în cruce. Apucătorile se află în poziţie oblică şi sunt unite între ele printr-un brâu alveolar în valuri. Vasul este netezit, arderea oxidantă, culoarea brun – cărămizie. Vasul este păstrat întreg, dar s-a crăpat în urma presiunii pământului de deasupra lui.

Nr. inventar: 14939

Material: ceramică arsă oxidant, pastă cu nisip, pietricele

Tehnică: modelare manuală, suprafață netezită

Dimensiuni: Hcca: 145 mm; DB: 100 mm; DG: 180 mm; 

Datare: sec IV-III a. Chr.

Loc de descoperireOlteni, Cariera de Nisip, Situl B, Com. Bodoc, jud. Covasna

Context: Mormântul 4

Data descoperirii: 10.12.2007

Cercetări: (preventive) Dan Buzea, Valerii Kavruk

Bibliografie:

  • Sîrbu, V. , Cavruc, V., Buzea, D. A Dacian Necropolis from 4th - 3rd centuries B.C., found in Olteni (South-Eastern Transylvania). In: Funerary Practices of the Bronze and Iron Ages in Central and South-Eastern Europe. Proceedings of the International Colloquium „Funerary Practices of the Bronze and Iron Ages in Central and South-Eastern Europe” (Eds. V. Sîrbu and D. L. Vaida), Bistriţa, May 9-11, 2008, Cluj-Napoca, 2008, p. 191-228.

Inventarul mormântului M4 de la Olteni

Context

Data publicării

23 May 2021

Cuvinte cheie

Ceramică