Vas cu pereți arcuiți

Vas cu pereți arcuiți

Tip: S-a păstrat doar jumătatea inferioară a unui vas cu pereţii arcuiţi şi fundul plat. Vasul este netezit, arderea oxidantă, culoarea brun – cărămiziu. Acest vas a fost descoperit (depus) în poziţie normală, în interiorul vasului 1, ce aparţine depunerii M4b. Această depunere se afla în partea de nord a gropii mormântului 4. A fost pentru prima dată când am întâlnit astfel de depuneri (vas în vas) în cazul necropolei de la Olteni, Situl B.

Nr. inventar: 14938

Material: ceramică arsă oxidant, pastă cu nisip, pietricele

Tehnică: modelare manuală, suprafață netezită

Dimensiuni: Hcca: 105 mm; DM: 165 mm; Db: 105 mm; 

Datare: sec IV-III a. Chr.

Loc de descoperireOlteni, Cariera de Nisip, Situl B, Com. Bodoc, jud. Covasna

Context: Mormântul 4

Data descoperirii: 10.12.2007

Cercetări: (preventive) Dan Buzea, Valerii Kavruk

Bibliografie:

  • Sîrbu, V. , Cavruc, V., Buzea, D. A Dacian Necropolis from 4th - 3rd centuries B.C., found in Olteni (South-Eastern Transylvania). In: Funerary Practices of the Bronze and Iron Ages in Central and South-Eastern Europe. Proceedings of the International Colloquium „Funerary Practices of the Bronze and Iron Ages in Central and South-Eastern Europe” (Eds. V. Sîrbu and D. L. Vaida), Bistriţa, May 9-11, 2008, Cluj-Napoca, 2008, p. 191-228.

Inventarul mormântului M4 de la Olteni

Context

Data publicării

23 May 2021

Cuvinte cheie

Ceramică