Vas cu pereți arcuiți

Vas cu pereți arcuiți

Tip: Vas de formă bitronconică cu baza plată şi partea superioară (gura vasului) ruptă în urma lucrărilor agricole. Este decorat pe corp cu brâuri alveolare, orizontale şi oblice. Este ars oxidant şi are culoarea brun – cărămizie. Vasul a fost utilizat ca urnă funerară şi a fost umplut cu oase calcinate.

Nr. inv: MNCR 14028 

Dimensiuni: H: 220 - 240 mm; Db: 120 mm

Tehnică: modelare manuală

Material: ceramică

 

Loc de descoperireOlteni, Cariera de Nisip, Situl B, Com. Bodoc, jud. Covasna

Context: Mormântul 2

Data descoperirii: 18.10.2006

Cercetări: (preventive) Dan Buzea, Valerii Kavruk

Bibliografie:

  • Cavruc, V., Buzea, D. Vestigiile dacice timpurii de la Olteni. Raport preliminar, Angustia, 9, 2005, p. 121-153
  • Sîrbu, V. , Cavruc, V., Buzea, D. A 4th-3rd centuries BC Dacian community in Southeastern Transilvanya : the findings from Olteni, Covasna County. In: Thracians and Celts (Eds. V. Sîrbu and D. L. Vaida), Proceedings of the International Colloquium from Bistriţa “Thracians and Celts”, 18-20 of May, 2006, Cluj-Napoca, 2006, p. 229-251.
  • Sîrbu, V. , Cavruc, V., Buzea, D. A Dacian Necropolis from 4th - 3rd centuries B.C., found in Olteni (South-Eastern Transylvania). In: Funerary Practices of the Bronze and Iron Ages in Central and South-Eastern Europe. Proceedings of the International Colloquium „Funerary Practices of the Bronze and Iron Ages in Central and South-Eastern Europe” (Eds. V. Sîrbu and D. L. Vaida), Bistriţa, May 9-11, 2008, Cluj-Napoca, 2008, p. 191-228.

 

Piese din inventarul mormântului 2

Strachina

Arheologie, Ceramică, EpocaFierului

Vas cu pereți arcuiți

Arheologie, Ceramică, EpocaFierului

Context

Data publicării

06 April 2021

Cuvinte cheie

M2