Vas tronconic

Vas tronconic

Tipvas tronconic cu gura uşor invazată şi fundul plat, de culoare cărămizie, sub buză este decorat cu brâu alveolar, întrerupt de câte un buton; partea superioară a vasului a fost deteriorată din vechime. A servit drept urnă.

Nr. inventar: 14849

Material: ceramică arsă oxidant, pastă cu nisip, pietricele

Tehnică: modelare manuală, suprafață netezită

Dimensiuni: H= circa 26 cm; DG= 24 cm; DB= 12 cm

Datare: sec IV-III a. Chr.

Loc de descoperireOlteni, Cariera de Nisip, Situl B, Com. Bodoc, jud. Covasna

Context: Mormântul 5

Data descoperirii: 26.06.2007

Cercetări: (preventive) Dan Buzea, Valerii Kavruk

Bibliografie:

  • Sîrbu, V. , Cavruc, V., Buzea, D. A Dacian Necropolis from 4th - 3rd centuries B.C., found in Olteni (South-Eastern Transylvania). In: Funerary Practices of the Bronze and Iron Ages in Central and South-Eastern Europe. Proceedings of the International Colloquium „Funerary Practices of the Bronze and Iron Ages in Central and South-Eastern Europe” (Eds. V. Sîrbu and D. L. Vaida), Bistriţa, May 9-11, 2008, Cluj-Napoca, 2008, p. 191-228.

Inventarul mormântului M5 de la Olteni

Context

Data publicării

14 June 2021

Cuvinte cheie

M5